Vinderup

Vinderup en by fra fortiden
Alt her på denne side er fundet i samme område, i området har der i middelalderen ligget en nu nedlagt landsby på Holbæk egnen. Der er i området fundet 250 mønter fra middelalderen.

Seglstampe fra 1400-tallet. Midtermotivet er et dobbeltkors, omringet af en måne og en stjerne, og formodentlig nogle af Jesu lidelsesredskaber. Lisbeth Imer fra Nationalmuseet har vurderet seglstampen, og mener det er muligt, at den har tilhørt en broder fra Helligåndsordenen, der netop havde et dobbeltkort som symbol. På seglet står med latinske bogstaver: ”Broder Herman D…s segl”. Lisbeth Imer har eftersøgt personen i skriftlige kilder og i Danske Gejstlige Sigiller fra Middelalderen. Her optræder han ikke, så måske er seglets ejer fra udlandet.

Seglstampe fra 1400-tallet. Midtermotivet er et dobbeltkors, omringet af en måne og en stjerne,
og formodentlig nogle af Jesu lidelsesredskaber. Lisbeth Imer fra Nationalmuseet har vurderet
seglstampen, og mener det er muligt, at den har tilhørt en broder fra Helligåndsordenen, der
netop havde et dobbeltkort som symbol. På seglet står med latinske bogstaver: ”Broder Herman
D…s segl”. Lisbeth Imer har eftersøgt personen i skriftlige kilder og i Danske Gejstlige Sigiller fra
Middelalderen. Her optræder han ikke, så måske er seglets ejer fra udlandet.

Guds-Lam Fundet den, 11. marts 2016

Guds-Lam Fundet den, 11. marts 2016

Selve motivet hedder som sagt Agnus Dei på latin,  hvilket oversat til dansk bliver til “Guds lam” Udtrykket stammer fra kirken, som har hentet det fra et par bibelsteder. I Johannesevangeliet 1,29 betegner Johannes Døberen således Jesus som Guds lam: “Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: “Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.” Og det samme sker i Johannesevangeliet 1,36. Også i Johannes’ Åbenbaring omtales Jesus som et lam, og hvis man vil bevæge sig ud i teologiske analyser er der en sammenhæng med offetjenesten i Det Gamle Testamente. Det væsentlige er, at et lam i middelalderen var et symbol for Jesus. For at markere symbolikken tydeligt blev lammet som regel udstyret med et kors eller en korsfane, hvor sidstnævnte så yderlige kunne ses som en sejrsfane og symbolisere sejr over døden. Guds lam-motivet kan ses i en hel del kirker, hvis man begynder at kigge efter. Fx som kalkmaleri eller en del af udsmykningen af altertavle eller prædikestol.

Fingerring fundet den, 3. juni 2015

Fingerring fundet den, 3. juni 2015

Mønter fra middelalder. Fundet den, 17. januar 2015

Mønter fra middelalder.
Fundet den, 17. januar 2015

Tenvægt fundet i 2015

Tenvægt fundet i 2015

Tenvægt i bly

Tenvægt i bly

Tenvægt i bly

Tenvægt i bly

3. sølvmønter

3. sølvmønter

Borgerkrigsmønt

Borgerkrigsmønt

Plombe

Plombe

3. borgerkrigsmønter

3. borgerkrigsmønter

Borgerkrigsmønt

Borgerkrigsmønt

Fingerring

Fingerring

Kors

Kors

 

DSC07601

Mønter og Tenvægt

Mønter og Tenvægt

Fingerring

Fingerring

rup-12

rup-06

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter og Terning

Mønter og Terning

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønter

Mønt fundet den, 31. august 2016

Mønt fundet den, 31. august 2016

Plombe

 

 

 

v