Dirhem

Dirhemer.AraberDirhemen Araberne (Kurfisk mønter) Da araberne i 600-tallet erobrede stadig flere områder fremstillede de ikke selv mønter.Først under kaliffen Abdul Malik (685-705) oprettes et selvstændigt møntvæsen.Abdul Malik tilhørte det første store dynasti, omajaderne. Omajadernes mønter vardinaren af guld på ca. 4 gram, dirhemen af sølv på godt 3 gram samt fulsen,en bronzemønt på godt 6-7 gram.I 750 overtog dynastiet, abbasiderne kalifatet. Riget strakte sig da fra Spanien i vest til det Kaspiske Hav i øst. Snart splittedes kæmperiget i selvstændige, arabiske stater og abbasiderne mistede indflydelse, selv om abbasidekaliffen fortsat anerkendtes som muslimernes religiøse overhoved.Blandt de mange riger som opstod i 1800-tallet var samanidernes. De havde magten i Khurusan øst for Det Kaspiske Hav, og de vandt stor rigdom efter opdagelsen af vældige sølvlejer i Afghanistan i 890. Fra 890 og de næste årtier frem sætter en vældigmøntimport til Nordeuropa ind. Møntstrømmen kulminerer omkring 950 og kort efter år 1000 hører den helt op.Som følge af det muslimske billedforbud er indskrifter den eneste dekoration på mønterne.Skriften er kufisk (gammelarabisk), og navngivet efter byen Kufah syd for Bagdad, hvor skriften udvikledes. Teksten er hentet fra Koranen. I forsidens midterfelt ses den muslimsketrosbekendelse Khalimaet: Der er ingen Gud uden Gud alene, han har ingen fælle.Omskriften angiver møntsted og prægeår. Prægeåret er angivet efter den arabiske tidsregning, der har år 0 i år 622 efter Hedjra Muhammeds flugt fra Mekka til Medina. Bagsidens omskrift lyder: Muhammed er Guds sendebud. Han sendte ham med vejledning og den rette tro for at lade ham sejre over alle andre religioner, selv om afgudsdyrkerne ikke kan udstå den.I midterfeltet gentages ordene: Muhammed er Guds sendebud. På abbaside-mønterne anføres her tillige navnet på møntherren.Samanide mønterne har en ekstra forside-omskift: Guds er magten før og siden. På den yderste dag skal de troende glæde sig over Guds Hjælp. Under Korancitatet på gagsiden står bådeabbadidekaliffens og samanidefyrstens navn.Mange samanidiske byer har haft møntsteder, men de mest virksomme var Samarkand, Tashkent (Al Shash) og Balkh i den sydlige del af riget.

Dirhem fundet den, 5. januar 2015

Dirhem fundet den, 5. januar 2015


Dirhem fundet i 1997

Dirhem fundet 1997