Jernalder

 

Fuglefibel

Fuglefibel

Her er en beskrivelse af et af de mange fund jeg har gjort. I 1998 fandt jeg denne fibula Dragtsmykke, ved Kirke Hyllinge. I 600 – årene bestod kvindernes dragtudstyr bl. a af flere, fibler, der havde funktion som sikkerhedsnål. Disse dragtsmykker var hyppigst fremstillet i bronze og kunne være forsynet med en belægning af hvidmetal eller en forgyldning Fuglefibulaen fra Kirke Hyllinge er imidlertid i sølv. Fuglefiblen er en afbildning af en ravnelignende fugl set fra oven. Vingerne er foldet ind til kroppen, og linierne på ryggen former en ansigtsmaske.
Roskilde museum har fået udført kopi af fiblen i både sølv og bronze, med henblik på salg fra museets kiosk. Fiblen er blevet forsynet med en sikkerhedsnål og er nu en broche.
Roskilde museum, har med støtte fra Roskilde Amt foretaget omfattende udgravninger på marken ved Kirke Hyllinge. Her har man siden august 1998 afdækket en 1000 – årige vikingetidsbebyggelse af landhuse og små grubehuse. Udover sporene af huse og ildsteder, er der fundet rester af husgeråd, samt ikke mindst smykker og mønter i både sølv og bronze. Bebyggelsen har været central i området og udgravningen kan føje nye vigtige oplysninger til lokalhistorien. Lokaliseringen af vikingelandsbyen er sket ved et godt samarbejde med Roskilde museum og det lokale museum.

Fibulaer er det latinske navn for brocher eller dragtnåle, d. v. s. smykker, hvormed tøj kan samles, lukkes eller draperes efter ønske. I princippet er fibulaer en sikkerhedsnål hvor den ene side af nålen udgøres af en bøjle eller plade, under hvilken en nåleholder fixerer en nål, hvis ene ende er oprullet som en spiral, således at en fjedereffekt opnås. Den frie ende af nålen fastgøres efter gennemstikning af tøjet i et nålefang.
Fibulaer har i oldtiden været brugt over et meget stor geografisk område.Perserne fremstillede fibulaer, grækerne ligedan, og under den romerske kejsertid udvikledes fibulaer af utallige former og det er muligt at følge disses kronologiske og geografiske udviklingsmønstre. Således er fibulaer, fundet i dansk jord, udviklet fra germanske stilarter, der igen har grundform tilbage til det romerske imperium.

Fibula fra jernalder fundet den, 2. april 2013

Fibula fra jernalder fundet den, 2. april 2013

 

Skaalformet-fibula-kopi

Skålformet fibula danefæ fundet i 1998
Det er en skålformet fibula fra yngre germansk jernalder. Skålformede fibulaer er en meget almindelig form for kvindesmykker i slutningen af yngre germansk jernalder og vikingetid. Hele oversiden er i reglen rigt ornamenteret, og de optræder ofte parvis. De har dels en praktisk funktion, nemlig den at holde dragten sammen, dels er de smykker. I en grav fra Bornholm ser det ud til, at en kniv og en saks har hængt ned fra en skålformet fibula, og i vikingetiden er de ofte forbundet med kæder.

Pladefibula fundet i 1998

 

Fibula er fra år 200 før Kr. Fundet i 1997

Fibula er fra år 200 før Kr. Fundet i 1997

Fibel fundet den, 28. juli 2009

Fibel fundet den, 28. juli 2009

Emaljefibula fundet den, 7. september 2009

Emaljefibula fundet den, 7. september 2009

Del af pladefibel

Del af pladefibel

Tveje-Merløse 004

 

Der er tale om en trekantet fibula, der forestiller en cikade med antydet hoved i den spidse ende og med let adskilte vinger, der har skrå indlægninger med sølvtråd. Den delaf krop og hale, der ses mellem vingerne, er udsmykket med små koncentriske cirkelstempler med rester af forfyldning. På bagsiden er der Trekantet fibula, der forestiller en cikade med antydet hoved i den spidse ende og med let adskilte rester af en støbt fjederholder i den spidse ende og en støbt krog til at gribe nålen i den brede ende; i krogen synes der at være rester af en jernnål. I Centraleuropa var den slags fibulaer almindelige i 400-tallet, hvor motivets popularitet synes at hænge sammen med troen på de natsyngende cikaders funktion som symboler på genopstandelse og som sjæleførere, som i dødens stund kunne lede vildfarne sjæle til det hinsides. Antagelig er de få danske fund af cikadefibulaer bragt hertil fra sydligere egne, og den teknik med sølvindlægning, som pryder stykket fra Tveje Merløse, skal man i alt fald lede længe efter paralleller til i det hjemlige fibeula-materiale. Kort sagt et yderst interessant stykke.

Fibulaen er danefæ. Fundet den, 22.11.2011

Armring fra 700 tallet fundet i 2015

Armring fra 700 tallet fundet i 2015

Næbfibel fundet den, 22. september 2010

Næbfibel fundet den, 22. september 2010

Fibel fundet i 2012

Fibel fundet i 2012

Fibel fundet den, 2. maj 2016

Fibel fundet den, 2. maj 2016

Fundet den, 2. maj 2016

Fundet den, 2. maj 2016

Fibel

Fibel

Næbfibel

Næbfibel

Korsfibel

Korsfibel

 

Korsfibel

Korsfibel

Halv Pladefibel bronze

Halv Pladefibel bronze

Halv-pladefibula fundet den, 8. august 2016

Halv-pladefibula fundet den, 8. august 2016

Fuglefibel fundet den, 1. september 2011

Fuglefibel fundet den, 1. september 2011

 

Fuglefibel fundet den, 15. august 2016

Fuglefibel fundet den, 15. august 2016

Del af Næbfibel fundet den, 19. august 2016

Del af Næbfibel fundet den, 19. august 2016

Fibel

Fibel fundet den, 22.09.2017

Bøjlefibel fra jernalder fundet den, 04.08.2018

Næbfibel

 

v