Bronzealder

 

Orøfund2002

Dele fra Løvebjerggaardfundet. I sommeren 2002 fandt jeg mere end 5o stk. bronzegenstande ved Løvebjerggaard på Orø seletøjsudstyr til heste fra den yngre bronzealder (ca. 700 f. kr.) samt en ranlisteøkse og en bronzemejsel. Fundet er meget sjældent og knytter sig til 6. stk. genstande, der i 1951 blev fundet på samme ejendom og indleveret til Nationalmuseet. Holbæk museum har nu alle genstandene. Orø har været et meget velstående samfund i bronzealderen. Det viser de her bronzefund fra Løvebjerggårds jorder. Der er tale om pyntegenstande til en kørevogn, der formentlig har været brugt i forbindelse med nogle særlige cermonier, hvor det har været vigtigt at vise noget frem.

Andre fund Fra Danmark kendes omkring en snes fund af hesteudstyr fra perioden. Ikke alle fund kan stedfæstes, men af de der kan ligger stort set alle i det nordlige Sjælland samt på Fyn. der findes variationer i fundene og specielt phaleraene kan være forskellige. Nogle er meget flade, andre er høje og spidse o.s.v. Når man ser et fund som Løvebjerggård er det nærliggende at se sig om efter paralleller og en sådan findes på det sydøstlige Fyn. Lokaliteten hedder Stævneskov og blev fundet i 1929 i forbindelse med et vejanlæg. Et flot dekoreret hængekar af bronze og inden i dette lå 23 phalera magen til dem, fra Løvebjerggård. Et andet fund med ligende genstande finder vi ganske tæt ved Orø på Havemose ved Kirke Hyllinge. Fundet blev gjort af to husmænd, der ved tørvegravning i 1825 opdagede 12 phalera af bronze. I de to ovenstående fund findes hverken bidsler, rasleblik eller mankestole. Skal man finde paralleller til disse må andre fund søges og et af dem findes ved Høve i den sydlige del af Vestsjællands Amt. Fundet blev gjort i 1819 i forbindelse med tørvegravning og bestod af 2 phalera, 2 bidsler samt 1 spiralarmring, 1 bæltetutulus og 1 hængekar. Alt i bronze. Bidslerne er todelte som fra Løvebjerggård. Mankestolsbeslag findes sjældent og i Danmark kun fra Helleved på nordkysten af Als og Turup på fyn samt på Løvebjerggård. Fund af hesteudstyr kendes ikke kun fra Danmark, men også fra Sydsverige, Polen og Nordtyskland. Ved Rostock fandtes i 1975 et stort fund. Fundet består af i alt 110 bronzegenstande fra hesteudstyr hvilket bl.a. indbefatter 53 falerer, 13 klapreblik, 16 bronzehylstre og 7 bidsler

IMG_1339

Se siden Heste.

Celt fra yngrebronzealder. Fundet den, 12. december 2011

Celt fra yngrebronzealder. Fundet den, 12. december 2011

 

Celt fra yngrebronzealder. Fundet den, 18. august 2014

Celt fra yngrebronzealder. Fundet den, 18. august 2014

Både pålstav og celt er indrettet til at sættes på et vinkelbøjet skaft. Deres ejendommelige navne er der såmænd ingen rigtig mening i, de beholdes som de ærværdige sproglige minder de er, fra oldstudiets første tid her i Norden. Celten er fra yngre bronzealder fra ca. år 500 til år 1000 f. kr. Celten’s hule nakke, (døllen), anbragtes enden af det ombøjede skaft; og øksebladet blev holdt fast ved hjælp af en snøre, trukket igennem et støbt øje.

Fundet den, 16. marts 2016

Fundet den, 16. marts 2016

Fundet den, 16. marts 2016

Fundet den, 16. marts 2016

 

Kniv fra bronzealder

Kniv fra bronzealder

Del af bronzesværd fra bronzealder

Dobbeltknap bronzealder

Fingerbøl fra middelalder fundet den, 14.02.2020

v